kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Svätá smrť Margity Márie Alacoque

Keď pútnik príde k vrcholu vysokej hory, nevníma už diaľavy nížiny, ani si nespomína na mnohé nebezpečenstvá, ktoré musel prekonať. Upiera zrak na nebesia a pozoruje ďaleký obzor. Tak aj Margita Mária hľadela z vrcholu svojej dokonalosti len na Pánovo srdce a jeho nekonečnú lásku. Všetko ostatné, i tie najsvätejšie priania, stratili pre ňu význam. …

Články

Zjavenia Božského Srdca Margite Márii Alacoque

Margita hovorí: „Videla som Pánovo srdce akoby na plamennom tróne, žiarilo ako slnko a bolo priehľadné ako krištáľ. Malo na sebe viditeľnú ranu. Bolo ovinuté tŕním a ozdobené krížom. Môj božský Učiteľ mi povedal, že tieto mučiace nástroje sú znakmi jeho nekonečnej lásky k ľuďom, pretože jedine láska bola prameňom jeho utrpenia. Od okamihu vtelenia …