kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Päť liekov proti smútku podľa sv. Tomáša Akvinského

Svätý Tomáš Akvinský nám ponúka päť liekov proti smútku, ktoré sa javia ako prekvapivo efektívne. (Summa Theologiae, I-II, q. 38). Ponúkame vám výňatok z konferencie Carla de Marchiho, vikára Opus Dei pre stredo-južné Taliansko. Každý z nás prežíva smutné dni, keď nie sme schopní prekonať vnútornú strnulosť alebo depresiu, ktorá na nás tlačí, a sťažuje …