Francesca trpí v tmavom chudobnom príbytku, kde preleží celé dni. Na lôžku je odvtedy, keď ako malé dieťa utrpela úraz. Má už dvanásť rokov a veľmi by chcela chodiť a behať ako jej sestry a kamarátky. Lenže nemôže, musí ležať, lebo jej nohy sú nevládne. Vie, že je postihnutá na celý život, povedali to lekári v nemocnici. Jej matka, chudobná vdova, sa o svoje deti stará, aj Francescu ošetruje nežne, no bez nádeje. Dnes ráno odišla z domu zavčasu a odporučila Francesce, aby sa modlila, kým sa vráti. Kam išla mama?
Iste za nejakým novým liečiteľom alebo úpenlivo prosiť nového svätého…

Bude to ako vždy, zašepkalo si dievčatko a bez ilúzií, ale svedomito odriekalo modlitby Otčenáš a Zdravas’, Mária. Odrazu zacítila na celom tele chvenie. Zdalo sa jej, akoby sa jej po nohách rozbehlo množstvo mravcov. Zazdalo sa jej, že môže vstať… Pod vplyvom náhlej sily sa zdvihla na posteli, nohy jednu po druhej zložila na zem. Odrazu stála. Bolo čudné, že necítila nijakú bolesť . Mechanicky sa jej obnovil dávno zabudnutý pohyb. Pokúsila sa urobiť krok, potom ďalší a išlo to! Veď chodí! Už sa dostala k dverám domu, kde sa stretla so susedkou, ktorá sa z času na čas zašla pozrieť, či niečo nepotrebuje. Tá dobrá žena pri pohľade na Francescu začala kričať, čo upútalo pozornosť  ľudí v blízkosti domu.

Francesca! To nie je možné! Ty teda chodíš? Tvoja mama išla teraz poprosiť sestru Ritu, aby sa za teba pomodlila! Všetci sa chcú dievčaťa dotknúť, zasypávajú ju otázkami a hovoria o zázraku, a veru je to zázrak! Keď sa jej matka vrátila, vyľakaná pohľadom na množstvo ľudí pred dverami domu, chytila do náručia žiariace a poskakujúce dievčatko, ktoré sa k nej odrazu rozbehlo na vlastných pevných nohách.
Všetci susedia išli s nimi do kostola Santa Maria della Plebe, kde zapálili veľkú sviecu na znak vďačnosti a potom zašli aj do kláštora. Ich poďakovanie odniesla sestre Rite ohromená a nadšená matka predstavená.
Prirodzene, toto neočakávané vyliečenie vyvolalo v Cascii veľký ohlas. Rita sa utiahla ešte väčšmi do cely. Chcela, aby celá sláva patrila len Bohu. Lenže práve jej prinášala sestra vrátnička čoraz viac odkazov so starosťami, s nádejami a problémami. Rite sa však nie vždy podarilo vyprosiť také výnimočné výsledky, ako to bolo v prípade Francescy. Len raz vyšlo najavo, že po Ritinej modlitbe sa istá žena oslobodila z moci démona. No koľko obrátení, zmierení, prijatí Božej vôle možno ako zásluhy v tajnosti pripísať Rite!

Zdroj: Jo Lemoinová, Svätá Rita, vzácna pomocnica

Tip na knihu: Príbeh svätej Rity, 15 štvrtkov sv. Rity, 7 cností sv. Rity, 33 modlitieb k sv. Rite, 3 novény k sv. Rite. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.