Príbeh o najrýchlejšej kanonizácii svätca

V mnohých prípadoch trvá kanonizácia budúceho svätca aj mnoho storočí. No sú aj niektorí svätci ako napríklad Matka Tereza z Kalkaty, ktorí prešli veľmi rýchlu cestu k svätosti. Ale ani jej kanonizácia nebola taká rýchla ako kanonizácia sv. Petra z Verony alebo sv. Petra, mučeníka, ktorý bol v marci 1253 kanonizovaný, a to menej než rok po jeho násilnej smrti.

Na rozdiel od dnešného vysoko regulovaného procesu kanonizácie bol v časoch svätca proces kanonizácie oveľa menej komplikovaný. Avšak svätosť nebola ľahká ani v tých časoch a mnohí, ktorí boli navrhnutí na titul “svätý”, nedosiahli v procese kanonizácie úspech. Prvý prípad, keď pápež kanonizoval svätého, sa udial v roku 993. Pápežská kanonizácia bola relatívnou novinkou v dobe svätca, píše Donald Prudlo vo svojej knihe Život a kult Petra z Verony.
Sv. Peter, mučeník sa narodil okolo roku 1205. Narodil sa v rodine strednej vrstvy vo Verone v severnom Taliansku – v regióne, ktorý dlhodobo prežíval politické turbulencie a rôzne násilné konflikty. Značná časť tohto odporu vyplynula z nepriateľstva medzi katolíckou cirkvou a separatistickými náboženskými sektami, ako napríklad heretickými Katármi (Albigéni).

Hoci mal Peter príbuzných, ktorí sa hlásili k tomuto učeniu, jeho rodina zaplatila za to, aby dostal vzdelanie od katolíckych učiteľov. Ako mladý sa zapísal na univerzitu v Bologni. Jeho rodina očakávala, že bude pokračovať v kariére ako právnik či politik, ale už za pobytu v Bologni sa začal zaujímať o katolícku vieru a pripojil sa k novovzniknutému dominikánskemu rádu. Asi v roku 1228 alebo 1229 bol vysvätený za kňaza.
Medzi Petrove úspechy sa radí založenie dobrovoľnej záchrannej služby (akejsi formy ambulancie), ktorá funguje až dodnes. Okrem toho si získal povesť skvelého verejného rečníka. A jeho najúspešnejšia kázeň sa zamerala na kacírske sekty, akými boli práve Albigénci.

Pre svoj rečnícky talent získal Peter významný status v cirkvi a nakoniec sa stal inkvizítorom pre oblasť Talianska v oblasti Lombardia. Práve toto územie bolo silnou albigénskou baštou a svätec sa časom stal najvýznamnejším antialbigéncom vo svojej vlasti. A tak Petrovi nepriatelia začali vymýšľať plán, aby ho umlčali.
6. apríla 1252 na okraji Milána zaútočil albigéncami najatý vrah na Petra s mačetou nazývanou falcastrum. Legenda hovorí, že Peter sa modlil apoštolské vyznanie viery od momentu, keď ho prvýkrát zranil až po posledný smrteľný úder.

Niektoré zdroje tvrdia, že zomierajúci Peter namočil prsty do vlastnej krvi, aby napísal úvodné slová apoštolského vyznania (“Credo in Deum”) na zem. Toto tvrdenie však nie je ničím podložené. Petrov spoločník na cestách, istý Dominikán, bol tiež vážne zranený a o niekoľko dní podľahol zraneniu. Atentátnikovi, Carinovi z Balsama, sa podarilo utiecť. Neskôr sa kajal za svoje vražedné cesty a vstúpil do dominikánskeho kláštora, kde až do konca svojho života zostal oddaným laikom.

Napriek tomu, že zavraždený Peter mal veľa nepriateľov, aj on požíval úctu miestnych horlivých prívržencov. Už za života sa mu pripisovali mnohé zázraky. Jeho otvorený život a násilná smrť poskytujú presvedčivý príklad padlého bojovníka proti heretikom.

Dňa 9. marca 1253, čiže 337 dní po jeho smrti, bol Peter z Verony kanonizovaný pápežom Innocentom IV. Takto prekonal rekord najrýchlejšej kanonizácie patriacej sv. Antonovi Paduánskemu, ktorý oficiálne vstúpil medzi svätých 352 dní po jeho smrti v júni 1231. Peter bol pochovaný v milánskej bazilike sv. Eustorgia, kde sa dodnes nachádzajú jeho pozostatky. Na jeho hlave sa stále nachádzajú dôkazy o smrteľných ranách, ktoré utŕžil od atentátnika. Vzhľadom na okolnosti svojej smrti je často zobrazovaný s nožom v hlave a je patrónom pacientov trpiacimi bolesťami hlavy. Petrova smrť 6. apríla nebola dôvodom na jeho sviatok, pretože by mohla byť v rozpore s Veľkou nocou. Sviatok bol presunutý na 29. apríla a cirkev ho slávila až do roku 1969, kedy bol vyňatý z liturgického kalendára.

Rekord sv. Petra, mučeníka v najrýchlejšej ceste k svätosti pretrval už takmer 800 rokov. A keďže dnešná kanonizácia je veľmi sofistikovaný proces – zahŕňajúci rozsiahle skúmanie pozadia kandidáta, jeho svätosť a legitímnosť údajných zázrakov – Petrov rekord ostane pravdepodobne ďalších osem storočí nedobytý.

Zdieľajte
 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  18
  Shares