Desať fatimských lekcií pre október – ružencový mesiac

A zasa vstupujeme do októbra, ktorý je venovaný ružencu. Tu si môžeme spomenúť na niektoré z rôznych zjavení Panny Márie, v ktorom sa hovorí o ruženci. Sviatok ružencovej Panny Márie, ktorý sa predtým slávil ako Panna Mária víťazná, je spomienkou na víťazstvo flotily Svätej ligy z roku 1571 proti osmanskému námorníctvu v bitke pri Lepante. Námorná bitka zo 16. storočia však nebola jedinou významnou ružencovou udalosťou októbra.

V roku 1917 traja pastierikovia z Fatimy v Portugalsku prijali zázračnú návštevu Panny Márie v Cova da Iria, na mieste, kde pásli svoje ovce blízko svojich horských domovov. Lucia, Francisco a Jacinta vošli do histórie úcty k blahoslavenej Panne kvôli posolstvám, ktoré dokázali dať svetu vďaka privilégiu navštíveniam Matky Božej. Aké sú lekcie od Panny Márie z Fatimy k modlitbe ruženca?

 

#1 Modlite sa s úmyslom

Keď Mária navštívila deti, videla silu ich modlitby. Hneď ako si ostatní boli vedomí nebeských návštev malých pastierikov, prinášali im modlitebné úmysly, o ktoré sa chceli podeliť s tajomnou paňou, ktorá prichádzala do Cova da Iria raz za mesiac. Muži a ženy sú tak oťažení problémami tohto sveta, že vždy existuje veľa úmyslov, za ktoré je dobré sa modliť. Títo pastierikovia sa stali skutočnými modlitbovými bojovníkmi, ktorí sa zasvätili modlitbe za potreby ľudí okolo seba ako aj za väčšie potreby sveta vo všeobecnosti. Modlili sa najmä za Svätého otca, za spásu duší a za koniec vojny.

 

#2 Ruženec je úžasný spôsob, ako meditovať nad tajomstvami Kristovho života

Denne sa môže ruženec modliť každý kresťan, a tak si je aspoň istý, že bude meditovať o niektorých zo scén Kristovho života. Slová modlitby Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu a fatimská modlitba slúžia ako vytvorenie pozadia tajomstiev života a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Na začiatku každého desiatku sa povie jedno tajomstvo z Kristovho života a počas recitovania modlitby sa nad ním rozjíma. Čas venujeme tak meditácii o Kristovom živote, a tak sa modliaca osoba viac vovádza do Kristovho tajomstva.

 

#3 Za normálnych okolností je dobré sa modliť päť desiatkov

Mária požiadala deti, aby sa modlili za terço, portugalský termín pre ruženec s piatimi desiatkami. Slovo znamená tretina a znamená modliť sa päť z pätnástich tajomstiev známych z tradičného ruženca. Vďaka svätému Jánovi Pavlovi II. sme prijali aj tajomstvá ruženca svetla, ktoré si obľúbil blahoslavený Bartolo Longo, a tak máme celkovo dvadsať tajomstiev. Deti asi nebudú mať trpezlivosť prejsť pätnástimi či dokonca dvadsiatimi desiatkami, ale päť desiatkov by mohlo byť pre väčšinu ľudí oveľa prístupnejšie.

 

#4 Ruženec je jedinečná modlitba proti vojne

Deti prijali návštevy Panny Márie počas posledného roku prvej svetovej vojny. Hoci mali s vojnou obmedzený kontakt, vyzvala ich, aby sa modlili za jej ukončenie. Ruženec dostali ako ďalší druh zbrane v boji za jej ukončenie.

 

#5 Ruženec je jedinečná modlitba za mier

Okrem prosby o koniec vojny slúži ruženec ako prostriedok na dosiahnutie osobného pokoja. Tieto tri deti sa stali skutočnými apoštolmi modlitby a dokázali dosiahnuť vnútorný pokoj, aj keď museli čeliť mnohým utrpeniam kvôli názoru ľudí či reakciám svojich vlastných priateľov a rodiny.

 

#6 Ruženec je veľká modlitba za záchranu duší pred peklom

Fatimská modlitba, ktorá sa pridáva po modlitbe Sláva Otcu v každom desiatku, je silnou modlitbou, ktorou prosíme o spásu duší. Postupne sa táto prosba častým recitovaním ruženca natoľko zakorenila, že sa ju ľudia zvykli modliť ako úmysel všetkých úmyslov: za spásu duší.

 

#7 Ruženec je veľkou modlitbou v snahe o osobné obrátenie

Modlitba ruženca mala zásadný vplyv na malých pastierikov. Dostali obrovskú milosť, keď videli blahoslavenú Pannu, ale tiež získali predstavu o pravom živote v modlitbe, ktorá im pomohla kráčať po ceste osobného obrátenia. Časté modlitby zmenili ich vnútorné postoje a očakávania od života.

 

#8 Ruženec je skvelý spôsob, ako sa naučiť modliť sa

Ruženec je pomerne krátky a takisto jednoduchý. Je to úžasný spôsob, ako sa naučiť modliť sa. Je to zmes toho, čo sa nazýva hlasná (recitovaná) a mentálna modlitba. Opakovanie slov je hlasnou modlitbou a je jedným z najjednoduchších typov modlitieb. Meditácie o tajomstvách sú súčasťou mentálnej modlitby. Osoba, ktorá sa modlí ruženec, je teda uvedená do modlitby, kde začína tým, čo je známejšie, a pokračuje k tomu, čo je ťažšie.

 

#9 Ruženec je úžasný spôsob, ako sa neustále modliť

Ruženec sa môže stať súčasťou každodennej rutiny, a tak pomáha kresťanom reagovať na výzvu sv. Pavla, aby sme sa modlili bez prestania. (1Sol 5,17) Mária neprosila deti o každodenný ruženec, ale aby sa neustále modlili – semper v portugalčine znamená vždy, neustále.

 

#10 Opakovanie v ruženci je dar

Niektorých ľudí vyvádza z miery neustále opakovanie modlitby v ruženci. Toto opakovanie však umožňuje osobe, ktorá sa modlí, meditovať nad zmyslom slov a užívať si čas v modlitbe. Vo svete, ktorý sa snaží napadnúť aj naše vnútorné myšlienky, nám opakovanie modlitby v ruženci pomáha vybudovať si štít na obranu nášho vnútorného života.

 

Možno nad rámec všetkých týchto tipov, ktoré možno získať zo zjavení vo Fatime, najdôležitejšie je to, že počas ruženca vnímame Pannu Máriu ako matku. Fatimská Panna Mária, oroduj za nás. Mária, Matka naša, oroduj a pros za nás.

zdroj: CatholicExchange
il. obr.: Pexels

Zdieľajte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •